Tượng phật quan âm

9.000.000 

Tượng Phật Quan Âm bằng đá được điêu khắc bằng các loại đá tự nhiên.

Nhập BENDEP giảm 10% cho đơn hàng Nội thất từ 400.000đ, giảm tối đa 100.000đ.
Thời gian: 01/08 đến 15/08