Những quan niệm về thờ tượng địa tạng vương bồ tát

1. Có Nên Thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát Tại Nhà?

Bởi Địa Tạng Vương Bồ Tát được coi là Giáo chủ của cõi U Minh – nơi đầy rẫy những chúng sinh tạo ác nghiệp cực trọng chưa được siêu thoát đến cảnh giới lành nên đã có không ít vị đạo hữu băn khoăn khi nghĩ đến việc thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát thờ tại nhà. Dưới đây Shop Hoa Vô Ưu sẽ lược giải về vấn đề này giúp cho quý vị đạo hữu có câu trả lời.

Địa Tạng Vương Bồ Tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Ngoài ra, trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu.

Địa Tạng Vương Bồ Tát tay trái cầm Như Ý Châu, tay phải cầm Tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi có nghĩa muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian.

Ngài là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục.

Lợi ích trong cuộc sống hiện tại:

-Những nguyện lớn mau chóng thành tựu.

-Được trí huệ lớn.

-Tiêu Trừ Tai Nạn.

-Thoát Khỏi Hiểm Nguy.

-Tiêu Trừ Tội Chướng, Bệnh Tật.

-Được quỷ thần hộ vệ.

  Lợi Ích cho kiếp sau:

-Thoát Khỏi Thân Nữ.

-Được Thân Xinh Đẹp.

-Thoát Kiếp Nô Lệ.

  Lợi ích lúc lâm chung:

-Khi người thân sắp mất, chúng ta có thể niệm danh hiệu bồ tát hoặc tụng kinh Địa Tạng, làm nhiều việc thiện cho người đó.

-Trong giai đoạn 49 ngày sau khi mất, việc Tụng Kinh Địa Tạng cho vong linh quá cố có thể giúp họ được siêu thoát.

  Lợi ích với người đã quá vãng:

-Siêu Độ vong linh: trong giấc ngủ nếu gặp ma quỷ, người lạ, các sự quái ác… chúng ta có thể chí tâm tụng kinh Địa Tạng.

-Siêu độ, gặp lại người thân quá vãng.