chưng bày tượng phúc lộc thọ và ý nghĩa

Bộ tượng phúc lộc thọ bằng đá được đục tinh xảo bằng tay nên giá trị nghệ thuật rất cao

Ông Phúc

Ông Phúc tên thật là Quách Tử Nghi, thừa tướng đời Đường. Ông xuất thân từ tầng lớp quý tộc, đồng ruộng bát ngát hàng trăm mẫu, nhưng suốt cuộc đời tham gia triều chính, ông sống rất liêm khiết, thẳng ngay. Không vì vinh hoa, phú quý mà làm mất nhân cách con người.

Cụ bà và cụ ông bằng tuổi nhau. Người Việt ta có câu :”Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”. Còn theo người Hoa Hạ ở Trung Quốc thì vợ chồng cùng tuổi là rất tốt. Họ có thể điều hòa sinh khí âm, khí dương cho nhau. Vì vậy, có thể bớt đi những bệnh tật hiểm nguy. Lại cùng tuổi nên dễ hiểu nhau, nên hai ông bà rất tâm đầu ý hợp. Hai cũ đã có 5 đứa cháu ngũ đại. Hình ảnh ông Phúc bế cháu ngũ đại xuất thân từ đó.

Theo phong tục người Hoa cổ đại, sống đến lúc đó có cháu ngũ đại giữ ấm chân nhang của tổ tiên vô cùng sung sướng. Bởi thế ông mới bế thằng cháu, cháu ngũ đại, đứng giữa đời, giữa trời, nói:

_ Nhờ giời, nhờ phúc ấm tổ tiên, ta được thế này, còn mong gì hơn nữa. Rồi ông cười một hơi mà thác. Được thác như ông mới thực sự được về cõi tiên cảnh nhàn du.

Cụ bà ôm lấy thi thể cụ ông và chít nội than rằng:

_ Tôi cùng tuổi với chồng tôi. Phúc cũng đủ đầy, dày sâu, sao trời chẳng cho đi cùng..

Ai có thể ngờ, nói dứt lời cụ bà cũng đi luôn về nơi chín suối. Hai cụ được con cháu hợp táng. Vậy là sống bên nhau, có nhau, chết cùng ở bên nhau, có nhau. Hỏi còn Phúc nào bằng. Và ông được người đời đặt tên là Phúc.

tượng tam đa đá trắng

Ông Lộc

Ông Lộc tên thật là Đậu Từ Quân, làm quan đến chức Thừa tướng nhà Tấn Nhưng ông Đậu Từ Quân là một quan tham. Ông hưởng không biết bao nhiêu vàng bạc, châu báu, là của đút lót của những kẻ nịnh thần, mua quan, bán tước, chạy tội cho mình, cho con, cho cháu, cho thân tộc.

Trong nhà ông, của cải cao như núi. Tưởng ông Đậu Từ Quân được như thế đã là giàu sang. Vinh quang đến tột đỉnh. Ông chỉ hiềm một nỗi, năm ông tám mươi tuổi chưa có người nối dõi. Do vậy ông lo nghĩ buồn rầu sinh bệnh mà chết.

Ông nằm đến nát thịt, nát da, mùi hôi thối đến mức con cái ông không dám đến gần. Đến khi chết, ông không nhắm được mắt. Ông than rằng:

_ Lộc ta để cho ai đây? Ai giữ ấm chân nhang cho tổ tiên, cho bản thân ta?

tượng tam đa đá vàng

Ông Thọ

Ông Thọ tên là Đông Phương Sóc, làm thừa tướng đời Hán. Triết lý làm quan của Đông Phương Sóc là quan thì phải lấy lộc. Không lấy lộc thì làm quan để làm gì. Ông coi buôn chính trị là buôn khó nhất, lãi to nhất. Nhưng ông vẫn là quan liêm. Bởi ông nhất định không nhận đút lót, ông chỉ thích lộc mà vua ban thưởng.

Được bao nhiêu tiền thưởng, ông lại đem mua gái đẹp, gái trinh về làm thê thiếp. Người đương thời đồn rằng, trong dinh ông, gái đẹp nhiều đến mức chẳng kém gì cung nữ ở cung vua. Ông thọ đến 125 tuổi. Nên người đời mới gọi ông là ông Thọ. Trước khi về chốn vĩnh hằng, ông Thọ còn cưới một cô thôn nữ xinh đẹp mới mười bày tuổi. Ông bảo ông được thọ như vậy là nhờ ông biết “lấy âm để dưỡng dương”.

Do ông Đông Phương Sóc muốn có nhiều tiền để mua gái trẻ làm liều thuốc dưỡng dương, cho nên suốt cuộc đời của ông chỉ tìm lời nói thật đẹp, thật hay để lấy lòng vua. Có người bạn thân khuyên ông:

_ Ông làm quan đầu triều mà không biết tìm lời phải, ý hay can gián nhà vua. Ông chỉ biết nịnh vua để lấy thưởng thì làm quan để làm gì.

Ông vuốt chòm râu bạc, cười khà khà bảo:

_ Làm quan không lấy thưởng thì tội gì mà làm quan. Can gián vua, nhỡ ra vua phật ý, tức giận, chém đầu cả ba họ thì sao?

Ông Đông Phương Sóc 125 tuổi mới chịu giã từ cõi đời. Khi ông chết thì con không còn, cháu cũng đã hết cơm hết gạo mà chắt đích phải làm ma, phải thay cha, thay ông, chở ông nội. Vật làm quan như ông, Thọ như ông phỏng có ích gì?

Qua ba bức tượng Phúc, Lộc , Thọ người đời thấy, người Hoa Hạ thật là tài giỏi. Họ đã khéo xếp ba vị thừa tướng, ba tính cách khác nhau ở ba triều đại khác nhau để răn đời. Trong ba điều ước Phúc, Lộc, Thọ ấy chỉ có thể được một mà thôi. Ba vị đó được người Trung Quốc lên ba hình tượng, không phải để thờ mà để người đời nhìn gương đó mà lựa chọn cách sống cho phù hợp.

Liên hệ với chúng tôi để có bộ tượng phúc lộc thọ đẹp nhất giá thành tốt nhất hiện nay